Adatvédelmi nyilatkozat

A Honlapot a L'Oréal Magyaroszág Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, a továbbiakban L'Oréal) üzemelteti. A L'Oréal tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. A weboldalon kért információk és adatok kezelése és felhasználása során a L'Oréal Magyarország a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait betartva jár el. A L'Oréal által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak: A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005. 

évi XIX. számú törvénnyel módosított a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény.

Információ Önről

Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Egészében véve adott a lehetőség, hogy a honlapunkon bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyek igénybe vételéhez információra, bizonyos személyes adatok megadására van szükség. Ezen esetekben szeretnénk megtudni a nevét, címét, telefonszámát, és e-mail címét. 

Azonban nem fogunk információt elkérni öntől, ha ön nem járul hozzá. Olyan esetekben, amikor egy promócióhoz kérünk el Öntől személyes adatokat (mint például nyereményjátékok, ahol díjakat, nyereményeket lehet nyerni), amennyiben nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, nem fog tudni részt venni az adott promóciókban.

Az információ felhasználása

Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez, piackutatáshoz és az ügyfél tájékoztatása céljára használjuk fel. Időről-időre ezeket az adatokat felhasználjuk marketinges célokra (például hogy kifejlesszünk és promótáljunk ajándék termékeket és szolgáltatásokat), és ezeket az adatokat egy gondosan kiválasztott másik céggel megoszthatjuk. 

Folyamatosan fejlesztjük és egészítjük ki létező termékeinket és szolgáltatásainkat a felhasználóktól és vevőktől kapott információkból kiindulva, amelyeket később önökkel is megoszthatunk. A kötelező adatkezelési törvényeken és a mi saját Adatvédelmünkön kívül nem fogunk bármilyen információt kiadni Önről harmadik személynek.

Biztonság

A L'Oréal által őrzött magántermészetű adatokat a cég minden elvárható módszerrel véd attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. A L'Oréal kötelezi magát, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

A L'Oréal határozott lépéseket tesz annak érdekében, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

A L'Oréal ügynökei vagy alvállalkozói, akiknek hozzáférése van az információkhoz, amelyeket Ön adott meg nekünk egy bizonyos termék vagy szolgáltatással kapcsolatban, kötelesek az információt titkosan kezelni, és kötelesek az információt csak a L'Oréalnak végzett tevékenységekhez felhasználni. 

Amennyiben Ön információt szolgáltatott nekünk Önmagáról, és szeretne egy másolatot az információról, kijavítani, esetleg töröltetni kívánja az információt az adatbázisunkból, kérjük, írjon nekünk: L'Oréal Magyarország Kft, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. Határozott lépéseket fogunk tenni, hogy kijavítsuk, eljuttassuk, vagy kitöröljük az Ön információt a rendszerünkből.


A weboldalunkra való belépéssel honlapunk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: például a látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából.